บริษัท สีห์โสภณพานิช จำกัด

HUAT SENG COMPANY LIMITED (H.S.C.L)

place
เลขที่ 8 ถนนเยาวราช แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

8 Yaowarat Rd, Wang Burapha Phirom, Phra Nakhon, Bangkok 10200

call
Tel : 02-225-3274 to 78
Fax : 02-225-4040

สีห์โสภณพานิช Huat Seng Company Limited