บริษัท สีห์โสภณพานิช จำกัด

ก่อตั้งขึ้นโดย นายเต็ก สีห์โสภณ เมื่อปี พ.ศ.2468 ภายใต้ชื่อบริษัท ฮวดเส็งไทย จำกัด เพื่อประกอบกิจการนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องมือช่าง และวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างจากต่างประเทศ

ต่อมาได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในปี พ.ศ.2482 บนอาคารเลขที่ 8 ถนนเยาวราช แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ จนถึงปี พ.ศ. 2498 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สีห์โสภณพานิช จำกัด และได้ดำเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบัน

รายนามกรรมการบริษัท

1. นายธำรงค์ สีห์โสภณ
2. นายมงคล สีห์โสภณ
3. นายมนูญ สีห์โสภณ

บริษัท สีห์โสภณพานิช จำกัด เป็นผู้ริเริ่มนำเข้าเครื่องมือช่าง และใบเลื่อยตัดโลหะคุณภาพสูง เครื่องหมายการค้า ECLIPSE จากประเทศอังกฤษ มาจัดจำหน่ายในประเทศไทยเป็นรายแรกๆ และเราเป็นเพียงบริษัทเดียวที่นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้า ECLIPSE มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496 จนถึงปัจจุบัน
บริษัท สีห์โสภณพานิช จำกัด ยังเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้า IRWIN TOOLS แบรนด์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้เครื่องหมายการค้า
นอกจากนี้ บริษัท สีห์โสภณพานิช จำกัด ยังเป็นตัวแทนจำหน่าย สินค้าชั้นนำจากประเทศในทวีปยุโรป สหรัฐอเมริกา และ ญี่ปุ่น ได้แก่ NITTO, CHIYODA, TOYOX, BAHCO, SUPER-EGO, WESPA, ELEPHANT, ODUR-FIT, ODÜR-"Fit, GLAZOV, GROOTE, GLOBUS, PHOENIX, VESSEL, HERO, WINNER, MUBEA, CHAMPION, ZAISAN, VANA, NORTH-STAR, PORKERT, etc.

บริษัท สีห์โสภณพานิช จำกัด มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าและคู่ค้า อีกทั้งเรายังมีความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานธุรกิจ เพื่อคงความน่าเชื่อถือที่บริษัทของเราได้สั่งสมมาอย่างยาวนาน